درباره دفتر امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران

دفتر امور پژوهش شامل سه زير مجموعه گروه برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی پژوهشی، گروه نشر آثار علمي و اداره آزمايشگاه مركزي مي‌باشد. امور پژوهش مجموعه ای هدفمند از مولفه های مرتبط و به هم پیوسته ای می باشد که به طور هماهنگ برای توسعه پژوهش و فناوری برای تامین نیازهای دانشگاه و کشور در سطح ملی و بین المللی فعالیت می‌نماید.

هدف اصلی مديريت امور پژوهش فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، توسعه قابلیت‌ها، تولید ایده در حوزه پژوهش است. این مديريت با پشتوانه سرمايه پژوهشگري دانشگاه و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها به گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای نتایج پژوهش تا تحقق کامل اهداف دانشگاه پیگیری کند.

keyboard_arrow_up